RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode

Hand med pengar2014-12-05

Vad är ett vanligt arvode och kostnadsersättning för godmans- och förvaltaruppdrag? Denna text ger svar på denna och andra frågor kring arvode. 

Detta dokument handlar om arvode till god man och förvaltare som förordnats enligt föräldrabalken. Texten har tagits fram av Linda Fröström, ombudsman för gode män och förvaltare, tillsammans med Agneta Zedell, förbundsordförande.

Ladda ner dokumentet som pdf