RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utbildning

Här diskuterar vi behovet av utbildning.

Jag har förstått att det ser väldigt olika ut i landet om överförmyndaren erbjuder gode män och förvaltare någon form av utbildning. Berätta gärna hur det ser ut hos er?
Minna
09 apr 2013 15:48

Hylte Laholm Halmstad; 3tim genomgång av Powerpoint på basnivå. Utdelning av häfte från lokalföreningen. Utdelning av Gode mannens ABC bok.
Snabbtitt på Halmstads kommuns hemsida inriktning blanketter.
Frågestund.
-Off you go!
Lighthouse
02 mar 2015 17:23

Här i Skellefteå har Överförmyndarenheten kört en "Fördjupningskurs för god man" i form av en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Utbildningen omfattade tre lektionstimmar vid fyra tillfällen. Cirkelledare var ÖFE:s jurist Per-Erik Berglund.

"Testpiloter" var styrelsemedlemmar och suppleanter i Skellefteå god man- och förvaltarförening, SGF.

Innehåll:
1. Familjerätt för alla
2. Kontakter med huvudmannen
3. Kontakter med personal och anhöriga
4. Kontakter med banken
5. Kontakter med myndigheter
6. Kontakter med överförmyndaren
Samtalsseminarier med erfarna ställföreträdare
Diskussion om tillvägagångssätt i vissa typfall
Erfarenheter av ovanstående kontakter
Samla och sprida tips.

Kompendiet är på 30 sidor.

Alla deltagare var rörande eniga om att det var en mycket nyttig och bra utbildning, trots att många av deltagarna var "proffs" och hade mångårig erfarenhet av att vara GM/FV, så bedyrade de nyttan av utbildningen! Frågorna var många och diskussionens vågor gick höga, men Per-Erik och även deltagarena kunde ge svar på allt!

Nu väntar vi på att övriga medlemmar i föreningen skall erbjudas denna utbildning.

Sören, ledamot i SGF styrelse, Skellefteå.

SörenBW
12 mar 2015 21:29

Kul att utbildningen blev så givande! Hur ser det ut för er andra? Från och med 1 januari i år ska överförmyndaren erbjuda den utbildning som behövs. Det kan vara en grundläggande utbildning i början av uppdraget, men kan också innebära vidareutbildning inom olika områden som ställföreträdaren kan behöva för att klara sitt uppdrag. Det behöver inte vara överförmyndaren som håller i utbildningen, men de ansvarar för att den finns. Läs mer här:
http://rfs.se/lagandring
/Minna, kommunikatör
minna
13 mar 2015 08:47