RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Här diskuterar vi behovet av utbildning.

Södra Vätterbygdens godmanförening i startar i höst i samarbete med Vuxenskolan en allmän utbildning i studiecirkelform för gode män och förvaltare. Den skall förmedla både grundkunskaper och erfarenhetsutbyte. Vi har en lista med ämnen eller teman för deltagarna att välja bland. Vi är tacksamma för synpunkter av alla slag inför starten, för att det skall bli så bra som möjligt från början.
bolevinson
26 apr 2014 15:16

Att göra detta i samverkan med ett studieförbund har jag inte tänkt på. TACK för tipset. Det ska jag föreslå vår lokala styrelse. Sedan har jag synpunkten att utbildningen inte ska vara "korvstoppning" utan att deltagarna ges möjlighet att i dialog diskutera olika lösningar. Givetvis inom lagens ramar. Att vi alla deltagare ska känna trygghet i gruppen så vi vågar visa ibland att vi inte är fullkomliga utan att vi behöver stöd och hjälp är också något som jag tycker är viktigt. Skriv och berätta hur det gick.
Jean Leek
29 aug 2014 09:38

Ja, vi har också noterat en önskan från medlemmarna att få tillfälle till erfarensutbyte med andra med liknande problem. När cirkelverksamheten startar nu i oktober är därför avsikten, att deltagarna själva skall få välja vilka frågor de vill ta upp och hur de vill fördela tiden mellan föreläsningar och diskussioner.
bolevinson
03 sep 2014 01:45

Det blev 68 anmälningar till våra studiecirklar. Tre arbetar parallellt i höst (ekonomi, rätt och person) och lika många planeras till våren. Vuxenskolan administrerar och några från styrelse deltar för uppföljning av frågor och önskemål. ÖFN:s ordf m fl deltog vid uppstarten och cirkeldiskussionerna är livliga. Sammanlagt 5 träffar om vardera 3 "lektionstimmar" i varje grupp. Nu funderar vi på en cirkel som skall stå öppen hela året för alla som vill "droppa in" och utbyta erfarenheter i allmänhet samt mer specialiserade cirklar för t ex "redovisning" och "nytillträdda GM".
bolevinson
04 nov 2014 10:46

Jag skall bara berätta att vårens cirklar nu kommit igång i Jönköping. Det är tre nya cirklar med samma beteckningar som i höstas: Förvalta ekonomi, Bevaka rätt och Sörja för person. Totalt ca 25 deltagare och 4 träffar. Studieförbundet ordnar inbjudan, lokaler och administration utan kostnad för föreningen, som dock får ställa upp med cirkelledare. "Marknadsföringen" sköts gemensamt och med visst stöd från ÖFN.
bolevinson
12 feb 2015 18:36