RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Stort ansvar att själva skaffa sig kompetens"

Här diskuterar vi behovet av utbildning.

RFS frågade Eva von Scheele, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, vem som bär ansvaret för gode män och förvaltares kompetens. "För närvarande finns inga bestämmelser­ för någon myndighet att ha ansvar för kunskapsnivån för de lekmän som åtar sig uppdrag som god man eller förvaltare. Det ligger ett stort ansvar på dem själva att skaffa sig erforderlig kompetens" fick vi till svar.
Läs artikel

Hur vet du som är god man eller förvaltare om du har gjort rätt och vad som är erforderlig kompetens? Hur tänker du om det här och vart vänder du dig med dina frågor?
karin
04 apr 2011 13:57

Det ska räcka med sunt förnuft och vanlig livserfarenhet för att vara god man
Oskar F
11 apr 2011 07:59

Jag håller med Oskar F. Det skall räcka med de kunskaper god man tar in till boet.

God man får ett mikroskopiskt arvode - och eventuellt, allt beroende på överförmydarnämndens godtycke. För avlönad tjänstemän att säga att god man skall satsa egen tid (= pengar) för att utbilda sig är därför oförskämt.

Vill kommuner och landsting att god man skall ha bättre kunskaper, skall kommuner och landsting själva ordna sådan utbildning och BETALA god man för att gå den.
Anthony Treacher
11 apr 2011 12:29

Sunt förnuft och vanlig livserfarenhet är en bra grund MEN ofta ställer uppdragen så stora krav på gode mannen att det är nödvändigt med en viss grundkompetens.
Som god man måste man veta vilka skyldigheter, rättigheter och möjligheter man har i sitt uppdrag. Och möjlighet till sådan utbildning finns det bl.a. genom riksförbundet. Alltfler kommuner förstår också behovet av att ge en grundläggande kompetens. Men fullärda blir vi aldrig. Därför är det värdefullt med kamraterna i lokalföreningen, kompetenserna i riksförbundet, godmansforumet och andra kontakter vid vårt fortlöpande behov av stöd i aktuella frågor.
Frågan är viktig och vi behöver alla hjälpas åt med synpunkter.
Jean Leek
11 apr 2011 22:38

Tankar som kom under morgonens joggingtur:Vi ska på alla sätt göra kommunerna medvetna om fördelarna med att gode män får en grundläggande utbildning samt möjlighet till fortlöpande utbildningar. Gärna i samverkan med våra föreningar. Jag vill påstå att detta är lönsamt både för kommunerna och huvudmannen. Sedan frågan om hur jag vet att jag gjort rätt och hur jag får hjälp med mina frågort: En erfarenhet jag har är att när jag får prata med en annan god man och får beskriva situationen så kommer jag ofta fram till ett bra svar/en bra lösning själv. Givetvis får jag ofta bra synpunkter från den jag talar med men eftersom jag sitter inne med frågeställningen så växer lösningen fram inom mig själv. Men vi behöver således varandra. Det är bättre - nödvändigt - att ha en dialog med någon som förstår än att "prata med väggen".
Jean Leek
12 apr 2011 12:00