RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur och Var ?

Här diskuterar vi behovet av utbildning.

I vår förening har vi sparat ihop ett skapligt belopp som vi nu inte vet vad vi ska använda det till. Kompetensutveckling i kombination med något kulturellt för alla medlemmar (de som vill) har vi som förslag. Men sedan kommer frågan: Vad, Var och Hur. Har ni övriga något förslag - någon erfarenhet.
Själv tycker jag det ska vara en kombination av att ha trevligt, men att också ska ge något.
Johannes
10 feb 2015 16:20

Här kommer en mycket spontan idé. Det förekommer ju en hel del "kulturella" mässor numera (t ex bokmässa, hälsomässa, mm). Har någon ordnat en godmansmässa? Det finns väl inte så mycket att ställa ut men föreläsningar, seminarier, debatter, gruppdiskussioner kanske kan locka både gode män, myndighetspersoner och kanske huvudman också. Kanske inte bara lokalt. Kanske samarbete mellan flera föreningar. Kan vara enkelt men ändå bli roligt och kanske också bra PR för hela kåren.
bolevinson
11 feb 2015 10:15