RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vårdnadshavare

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Är vårdnadshavare för ett ensamkommande barn (med PUT). Undrar lite hur det fungerar i andra kommuner när det gäller engagemanget från soc och öf? Är det nån instans som vill se någon ekonomisk redovisning tex?
Elizabeth
10 apr 2012 15:23

Hur ser det ut med tillsättandet av särskilt förordnade vårdnadshavare överhuvudtaget just nu? Tillsätts sådana runtom i landet eller får gode mannen kvarstå? Vad tycker ni om det i så fall? /Minna, RFS kommunikatör
minna
24 mar 2017 15:29

Tiden för att tillsätta vårdnadshavare har jag sett dragit ut på tiden alltmer. Socialförvaltningarna prioriterar inte detta vad det verkar. När Tingsrätten har utsett vårdnadshavare skall det upprättas en tillgångsförteckning och man skall redovisa till överförmyndarnämnden en gång /år. Som ett `vanligt `God Mans ärende.
Carina Wendelsson
27 mar 2017 16:31