RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad gör en särskild förordnad vårdnadshavare?

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Uppdraget som god man åt ett ensamkommande barn tar slut när barnet har fått uppehållstillstånd. Då behöver han eller hon, som är under 18 år, en särskild förordnad vårdnadshavare. Vad ska den särskilt förordnade vårdnadshavaren göra, hur skiljer sig det upprdaget från uppdraget som god man till ett ensamkommande barn?
Anna A
04 apr 2011 13:32

Man kan säga att rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare är mer lik föräldrarollen. Uppdraget innebär att man träder in som vårdnadshavare i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden. Eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren träder in när barnet har fått uppehållstillstånd blir uppdraget mer inriktat på långsiktigt planerande. Vårdnadshavarens uppgift är att bevaka att barnets behov blir tillgodosedda och att i föräldrarnas ställa fatta beslut som rör t ex boende, skola och ekonomi. Besluten ska fattas i samråd med barnet i så stor utsträckning som möjligt.
isabelle westerlund
04 apr 2011 14:28

Kan man fortsätta som särskilt förordnad vårdnadshavare för samma ensamkommande barn som man varit god man åt?
Miriam
10 apr 2013 20:45

Man kan fortsätta som sfv om man anser att man vill och att socialförvaltningen tycker man är lämplig. Socialförvaltningen utreder och lämnar till Tingsrätten
Carina Wendelsson
14 jan 2016 20:21