RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Teckenekonomi?

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Är det någon som har erfarenheter av att boendet tillämpar "tecken ekonomi", alltså ekonomisk belöning 200:-/veckan om man går i skola och städar sin lägenhet. Om man inte har städat eller inte är hemma just den dagen då personalen granskar städningen blir det avdrag, likaså för varje lektion man inte är närvarande.
RS
22 mar 2011 11:10

Jag vet att vissa boenden ger telefonkort som en sorts bonus när ungdomarna exempelvis har städat. Däremot har jag inte hört talas om avdrag om man inte har varit i skolan eller städat. Från vilka pengar blir det avdrag?
Sofia P
23 mar 2011 10:31

Teckenekonomi används såvitt jag vet typiskt på speciella boenden för personer som behöver mycket strikta rutiner för att fungera. Som förvaltare får man komma överens med boendet om de ekonomiska ramarna för huvudmannens fickpengar och överlåta på dem att betala ut enligt överenskommelse de gör med huvudmannen, en överenskommelse som till exempel kan innebära att rutiner enligt ett schema ska utföras för att ett bestämt belopp ska betalas ut. Uppfylls inte villkoren i avtalet blir det motsvarande avdrag, alltså avdrag från de maximala fickpengarna som kan "förtjänas". På en del ställen arbetar man också med lokala valutor som man kan tjäna in och omsätta i eftertraktade varor som boendet har för "försäljning".

Min erfarenhet av teckenekonomi är att där det används är personalen mycket kompetent och kan hantera den sorts "svåra" klienter det oftast handlar om.
Anders Lindblom
13 apr 2011 16:07

Utan att veta om begreppet teckenekonomi så har jag som förvaltare, huvudmannen och kontaktpersonen på boendet kommit fram till detta. Det började faktiskt med att huvudmannen bad om hjälp med att få sin ekonomi styrd så att det ska räcka till det viktigaste utslaget på hela månaden. För att klargöra och undvika dagliga diskussioner har vi i detta fallet gjort en skriftlig överenskommelse. I detta fallet fungerar det. Men hur gör vi om huvudmannen vill bryta överenskommelsen?
Jean Leek
15 apr 2011 21:45