RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rätt till tolk

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

En utav personalen på boende talar persiska och var en gång ett ensam kommande barn. Flera gånger nekades jag för att ha tolk när jag behöver diskutera om alvarligare saker med min huvudman. Då sa chefen att "personalen kan tolka, det är dyrt med tolk". Enlig god tolksed från kammarkollegiet att tolk ska vara neutral/opartisk, har tysnadplykt och att det är inte tillåtet tolkar under jäv. det är 5-6 pojkar som kommer från Afganistan. Jag tycker att det är olämplig att personal funkar som personal/hanlägare och tolk samtidigt, det är också olämplig att personalen vet för mycket om pojkarna. Enl SKL har god man rätt till tolk
S-A Epavik
04 maj 2011 12:03