RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överklaga beslut om flytt till anvisningskommun

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Hej

Jag och huvudman,ekb, motsätter oss Soc handläggarens beslut att flyta från familjehem till ugn boende. Hur gör jag överklagan praktiskt? Mvh Linnéa
Limpan
28 feb 2016 18:00

Hej Linnéa
När man uttömt alla vanliga vägar för dialog som t.ex. att tala med handläggarens chef ska det gå att överklaga beslutet. I princip alla beslut från en myndighet ska gå att överklaga, om det inte uttryckligen står i beslutet att det inte går. Det viktiga är att be om ett skriftligt beslut med hänvisning om hur man överklagar. Där ska det också stå inom vilken tid man ska överklaga. Om den tiden har gått ut står beslutet fast. Du kan läsa exakt hur man överklagar på sista sidan i RFS:s studiematerial http://www.rfs.se/Global/Pdf/Studiematerial_maj_2014.pdf
Vänligen Laila
Laila
07 mar 2016 15:25