RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kunskapsplattform

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Har deltagit i en konferens där vi fick ta del av hur Strömsund har arbetat med ensamkommande barn/ungdomar. Alla fick en gemensam kunskapsplattform. Hur många Gode Män runt om i landet har varit delaktiga i någon form av en gemensam utbildning tillsammans med b.la socialsekretare HVB personal m.m? En intressant fråga som dök upp efter att ha hört hur Strömsund arbetar.

Carina Wendelsson
17 mar 2017 10:47