RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontakter med skola

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Jag har hört exempel på att god man för ensamkommande barn inte kvitterar ut de datorer som skolan delar ut till eleverna (i detta fall gymnasiet). För även om datorn är gratis för eleven måste den ersättas om den försvinner eller förstörs. Känner du som god man till denna situation? Hur kan den lösas på ett bra sätt så att eleven får samma möjlighet som de andra eleverna att ta del av undervisningen? /Minna, RFS kommunikatör
minna
31 aug 2015 13:13

Jag har gått igenom avtals villkoren med ungdomarna som är
berörda och förklarat att det kan bli tal om ersättning om något blir fel.
Som God Man är man inte ersättnings skyldig för ungdomarna. Bra att ha i åtanke. Om något skulle gå sönder eller bli fel i datorerna och ungdomens ekonomi inte håller är det ju socialtjänsten som får stå för kostnaderna. Viktigt att kolla upp vilka hemförsäkringar som ungdomarna har via socialtjänsten.
Carina Wendelsson
31 aug 2015 17:27

P.S Jag har alltså skrivit under att vi tagit del av avtals villkoren.
D.S
Carina Wendelsson
31 aug 2015 17:29

Denna text av Eva von Scheele på SKL från 2013 berör detta. Se:

http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=13%3A*&op1=&type=&all=1&db=CIRK&from=21&toc_length=20&currdoc=24

I denna text står detta:

"Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare har inga ekonomiska förpliktelser mot det barn han eller hon fått i uppdrag att företräda. En sådan förordnad vårdnadshavare bör därför inte skriva på låneförbindelser, t.ex. vid lån av dator, eller teckna borgensförbindelser på det sätt vi föreslagit för föräldrar som är vårdnadshavare. Även en särskilt förordnad vårdnadshavare bör dock, i egenskap av ställföreträdare för barnet, kunna skriva på en handling om att barnet mottagit lånekort eller lån av t.ex. dator.

God man för ensamkommande barn

På motsvarande sätt som en särskilt förordnad vårdnadshavare har en god man för ett ensamkommande barn inte några ekonomiska skyldigheter mot "sitt" barn. En god man för ett ensamkommande barn bör därför inte skriva på låneförbindelser, t.ex. vid lån av dator, eller teckna borgensförbindelser på det sätt vi föreslagit för föräldrar som är vårdnadshavare. Även en god man bör dock, i egenskap av ställföreträdare för barnet, kunna skriva på en handling om att barnet mottagit lånekort eller lån av t.ex. dator.

Också i ärenden som gäller ensamkommande barn måste kommunen eller landstinget därför hantera eventuellt obetalda skulder på annat sätt än när föräldrar som är vårdnadshavare tagit på sig betalningsansvaret, t.ex. genom att efterge kravet."
minna
24 maj 2017 15:19