RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fickpengar i familjehem

Om allt möjligt som kan uppstå i ett uppdrag för ett ensamkommande barn.

Är precis nybliven god man för ensamkommande flyktingbarn. Mycket att tänka på och man kan känna sig rätt ensam gentemot alla förväntningar som både huvudman och familjehem har på en, som om man kunde lösa allt på en gång och helst igår.

Överförmyndaren tycker att man ska säkerställa att fickpengar betalas ut, att säkerställa enbart genom muntliga ord från familjehemmet blir för osäkert om det verkligen sker.

Men hur ska man kunna säkerställa det? Barnet har inget personnummer och de två banker, ICA-banken och Swedbank, vill inte öppna konton åt dem. Trots att jag står som vårdnadshavare.

Att öppna konton åt dem i mitt namn för att sedan lämna ut lösenkod till barnet och kontonummer för insättning till familjehemmet, vill jag verkligen inte göra.

Om barnet däremot har dagersättning och migrationsverket är inblandat så går det ju lättare. ICA-banken har ju avtal med dem om att ersättningen ska gå in på ett ICA-kort.

Hur gör ni?
Annika Krispinsson
09 dec 2015 14:45

Jag frågar familjehemmen hur mycket barnet får i fickpengar och litar på att så är fallet. Ofta får barn i familjehem mer än ungdomar på boende. Först när barnet får PUT kan man ju öppna bankkonton i deras namn. Som God Man är man ju befriad från redovisningsplikt av det ekonomiska.
Carina Wendelsson
14 jan 2016 20:27