RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad är sörja för person?

Jag funderar på uppdraget Sörja för person. En god vän till mig som även hon är god man säger att det betyder att man ska se till att huvudmannen har det så bra som hon/han har rätt till. Är då detta inte det samma som att bevaka rätt? Om jag har endast bevaka rätt - hur "undviker jag" att inte sörja för person? Nu avser jag att lösa detta med sunt förnuft MEN är det någon som kan klargöra frågan för mig.
Oskar F
30 jan 2011 21:01

För mig är bevaka rättigheter när jag som god man ställer krav på relevanta myndigheter och via telefonsamtal, blanketter, e-post och brev ansöker, överklagar eller begär kompensation för att myndigheterna ska uppfylla den omsorg och kvalitet i service som min huvudman enligt lagen har rätt till. Sörja för person handlar mer om att jag som god man verkar för huvudmannen i dialog med omsorgsgivare/boendepersonal ser till att allt det praktiska i det dagliga ska fungera för huvudmannen. Men det är sällan solklart var gränsen går. Bevaka rätt handlar mer om att vara kravställare gentemot myndigheter för personer som inte själva förmår att ställa rimliga krav. Det blir lite konstigt att inte sörja för person ... men jag kanske tänker fel.
Anna A
31 jan 2011 16:01

Vad som ingår i begreppet sörja för person är omdiskuterat och svårdefinierat.

Lagens förarbeten ger ingen konkret vägledning med exemplifieringar. Vad som ingår i uppdraget varierar beroende på huvudmannens situation och behov. Målet är alltid att huvudmannen ska få så goda levnadsvillkor som möjligt och att denne uppnår största möjliga självständighet och delaktighet i samhället.

Något som jag tycker kan vara intressant att känna till i sammanhanget är att den gode mannen anses ha en allmän skyldighet att hålla sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden (oavsett om sörja för person ingår i förordnandet). Exempelvis anses det normalt ingå i den gode mannens uppgifter att orientera sig om huvudmannens boendesituation. Det blir ju nästintill en omöjlighet att kunna bevaka någons rätt om man inte har bildat sig en egen uppfattning om huvudmannens situation.

Sörja för person och bevaka rätt kan ibland nästan gå in i varandra. Att bevaka rätt är dock den juridiska delen av uppdraget. Att se efter hur huvudmannen bor och om det bör ske någon förändring kan vara att sörja för person. Om det efter denna ”kontroll” finns anledning att ansöka om exempelvis en gruppbostad är detta att se som bevaka rätt. Ofta finns en koppling mellan uppdragen sörja för person och bevaka rätt i den gode mannens uppgifter.
isabelle westerlund
02 feb 2011 15:02