RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Övermedicinering

I kväll var jag och lyssnade på riksdagsledamoten och läkaren Barbro Westerholm som talade om problemet med övermedicinering. Detta riskerar att drabba de av våra HM som tar mediciner.
Man vet att sjukvården i många kommuner och landsting inte har resurser att göra regelbundna läkemedelsgenomgångar. Barbro Westerholm framhöll att det är viktigt för vårdpersonal, men även för anhöriga och vårdtagaren själv att hålla koll på om övermedicinering sker. Övermedicinering och/eller fel medicin kan ofta medföra komplikationer som många gånger kan tolkas som svår sjukdom.
I kväll blev jag påmind om att i vår roll Sörja för person är det viktigt att vara medveten om detta och bl.a. bevaka att det sker regelbundna läkemedelsgenomgångar för aktuella HM.
Jean Leek
20 okt 2014 21:41

Läste i dag på Text TV att övermedicinering bedöms vara orsaken till många olyckor hos äldre.
Johannes
17 dec 2014 13:41