Flytta hem till mamma - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Flytta hem till mamma

Manlig huvudman 20 år med tydligt begåvningshandikapp. Nu orolig och rädd i sitt särskilda boende med boendestöd. Vill flytta hem till mamma. Mamman ensamstående med oregelbundna arbetstider. Mamman vill inte säga nej till sonen men vill helst att han ska finna en trygghet i eget boende. Huvudmannen har nu bestämt sig för att flytta hem. Som god man kan jag inte rekommendera detta - snarare avråda med tanke på huvudmannen som jag bedömer behöver professionellt boendestöd. Men huvudmannen har sin rättsförmåga och mamman säger inte nej. Till dig som läser detta: Hur skulle du gjort?
Dacke
14 jan 2011 12:05

Jag tänker så här: Det mest akuta skulle vara att söka en lösning i dialog med huvudmannen och boendepersonalen. Jag skulle också ha ett tydligt samtal med mamman om de konsekvenser jag bedömer kan uppkomma om huvudmannen flyttar hem. Skulle jag sedan behöva gå vidare skulle jag informera överförmyndaren. Jag skulle också konsultera ansvarig läkare, LSS-handläggare eller annan ansvarig på kommunen. Skulle jag känna/uppleva att det vore negativt för huvudmannen att flytta hem till mamman så tycker jag det vore ett svek mot huvudmannen att bara acceptera. Konsultationen med berörda handläggare syftar till att föreslå förvaltare om det inte går att lösa på annat sätt. Erfarenhetsmässigt så tror jag att ett sådant problem löses utan större insatser med hjälp av dialog, bemötande, lyhördhet och att låta tiden verka.
Jean Leek
19 jan 2011 13:11

Jag tycker att det låter som en god lösning Jean. Det är viktigt att föra en dialog med alla berörda parter för att försöka nå en lösning.Det ingår i din roll som god man att hjälpa huvudmnannen att fatta beslut om boendet. Detta ger dig en chans att försöka påverka huvudmannen till att välja den boendeform som du anser är bäst för honom. Förhoppningsvis kommer han att känna sig tryggare i boendet framöver.
isabelle westerlund
19 jan 2011 14:37