Detaljer i "Sörja för person" - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Detaljer i "Sörja för person"

Det är tydligen väldigt svårt att få med "Sörja för person" som förvaltare.
Som förvaltare så brottas man hela tiden med vilka uppgifter som ingår i uppdraget om inte "Sörja för person" ingår.

Jag har själv försökt få till en jämkning för att få med "Sörja för person" men då skickade tingsrätten en försvarare hem till huvudmannen (HM).
Självklart tyckte inte HM att jag skulle ha det uppdraget och det blev då försvarsadvokatens inställning.

Jag är inte ute efter ett högre arvode.
För mig är det viktigare att kunna ta tillvara HM:s intressen utan att riskera att hamna utanför mina rättigheter.

Om personen har särskilt boende och lyder under LSS så ska samhället hjälpa HM med många uppgifter beroende på behovet.
Som förvaltare får jag ändå rycka in och lösa många uppgifter som ingen annan lägger sig i.
Ett litet ex. HM slår till en gammal dam och polisen ringer mig och vill ha min hjälp.
Ska jag bry mig? Självklart så bryr jag mig men SKA jag?

Det har funnits andra trådar om problemet och någon borde väl ta tag i detta?
EveSve
15 jul 2013 18:04

Var gränsen mellan de olika delarna i uppdraget går är ju inte alls självklart; fråga olika överförmyndare och du får olika svar. Allt fler överförmyndare menar numera att uppdragen inte är delbara utan att alla tre delarna alltid ska ingå, vilket jag tycker är en sund ståndpunkt eftersom det alltid blir gränsdragningsproblem annars.
När du begär jämkning bör du se till att ansökan till tingsrätten görs av överförmyndaren och inte av dig, vänd dig alltså till överförmyndaren för hjälp!
Anders Lindblom
20 jul 2013 00:45

Tack för svaret.
Jag har varit i kontakt med överförmyndaren och dom har bifallit min begäran om jämkning men jag har fått begära jämkningen själv.
Jag vet inte hur det ligger till hos Tingsrätten men det är nog bara att avvakta.
Din synpunkt om att alla 3 delarna alltid skall ingå delar jag till 100%.
EveSve
30 jul 2013 09:57