Daglig verksamhet - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Daglig verksamhet

Jag har haft en livlig dialog med min HM´s skola om att söka Daglig verksamhet efter att han gått ut skolan. Dom anser att det åligger GM att söka DV, något som jag motsätter mig helt. Att jag formelt gör ansökan är självklart, men att leta upp en DV som passar min HM´s mycket speciella krav/önskemål är helt befängt. Att besitta sådan expertkunskap i ett synnerligen svårt ärende, är lite väl mycket att förvänta att en GM skall besitta. Kan tillägga att jag aldrig sökt Dv till någon annan HM jag företräder, men både skolan och Biståndshandläggaren var eniga att den var min uppgift.......Problemet hänger ännu i luften, men biståndshandläggaren har åtagit sig att lösa Dv...Kan tillägga att det är en ny Biståndshandläggare nu för min HM......
Har någon stött på liknande situation???
Petbav
18 nov 2013 22:22

Det är svårt om inte HM själv är drivande och intresserad. Jag har samma erfarenhet som du, biståndshandläggaren lämpar över en bunt med broschyrer och adresser och tycker att jag och HM ska gå igenom allt och kontakta utförare och gå på studiebesök och ligga i. Sen händer det inget mer om inte HM som sagt själv kan ta initiativ, då kan jag hjälpa till med lite praktiskt men annars säger jag som du; att delta i hela processen är tidsödande och inget som jag tar på mig om ingen vill betala timersättning för det extrajobbet.
Anders Lindblom
23 nov 2013 00:14

Det är minst sagt förvånande, att en kommun lägger utredningsansvaret för en stödinsats enligt LSS på en god man.Det ansvaret är ju självklart socialtjänstens och kravet faller på sin egen orimlighet. I lagtexten ställs ju också krav på att insatserna skall vara varaktiga och samordnade samt att individuell plan skall upprättas, när sökande så önskar.Och det ligger ju en bit utanför gode mäns mandat. En annan sak är förstås, att man under måste "överlägga" med sin huvudman om bland annat olika alternativa förslag. Nyligen avslöjades i Kalla fakta, att handläggare i många av landets kommuner utbildas i att "minimera" kommunens stödinsatser enligt LSS. Kan det vara något sådant, som spökar i det här fallet? Regeringen har ju uppmärksammat "fenomenet" och i budgetpropositionen aviserat åtgärder för att "stärka kvalitet. säkerhet och likvärdighet i verksamheter inom LSS". Och vi får väl stå på oss och ryta till. när det behövs.
bolevinson
01 dec 2013 19:26