RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att stå inför två val

En fråga från vår förening:
Kvinna 82 år. Lätt psykisk utvecklingsstörning och lättare psykiska problem. Nu även betydande somatiska problem. Har bl.a. svårt att gå samt har värk. Bott på särskilt boende hela livet. I nuvarande 40 år. Behandlande läkare bedömer att HM klarar sig med GM och bör kunna få prova att bo i egen lägenhet med stöd av hemtjänsten. HM uttalar mycket starkt att hon vill flytta från nuvarande boende. Trivs inte med andra hyresgäster och tycker personalen lägger sig i för mycket. HM vill bestämma själv och visa att hon klarar sig själv. GM ser och upplever att HM behöver mycket stöd i nuvarande boende som har en stor personaltäthet. Bedömningen är stor och orolig att HM skulle fara mycket illa om hon flyttade till egen lägenhet. Även om hon skulle få stöd av hemtjänsten. GM har sagt till HM att du får flytta men du får göra det själv. HM vill ha GM:s hjälp 1) Bevaka rättigheter = HM har rätt att flytta. 2) Sörja för person = Bedömningen är att HM riskerar att fara mycket illa om hon kommer till en egen lägenhet med den ensamhet som då blir följden. Vad väljer GM för att göra rätt?
Johannes
17 dec 2014 13:39