RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Anhörigas "krav"

En anhörig kräver att jag som GM ska besöka HM minst ett par gånger i veckan, följa med och handla, gå med till läkaren mm. Jag har berättat att allt detta inte ingår i uppdraget då det är min skyldighet att se till att omsorgen sköter vardagen och även se till att biståndet beslutar ledsagning mm.
Det är lite irriterande att överförmyndaren inte informerar anhöriga om uppdragets innehåll utan utsätter GM/förvaltare för anhörigas ibland alltför orimliga krav med ickesnälla synpunkter. Hur får man anhöriga att förstå att deras roll som anhörig är viktig och att här kan inte en God man/Förvaltare ta över?
ingrid gutemyr
06 dec 2010 11:35

Ingrid, intressant utmaning för överförmyndarna att bli bättre på att informera anhöriga om gränserna för godmanskapet eller förvaltarskapet. Jag kan tänka mig att samarbetet med vårdgivare och anhöriga kunde bli smidigare och man var tydlig med att tala om rollerna. Att sörja för person inte innebär att den gode mannen själv ska göra, men att se till att omsorgen fungerar. Överförmyndarna borde kunna underlätta genom att informera bättre.
karin
06 dec 2010 15:39

Om det vore mitt uppdrag skulle jag säga till den anhörige: " Jag förstår att du vill att jag gör detta. Men jag kan inte göra det för det är inte min uppgift. Om du vill få bekräftat att det är på det sättet så hänvisa jag dig till kommunens överförmyndare" Och så lämnar jag namn och telefonnummer till överförmyndaren.
Men jag lovar den anhörige att jag - tillsammans med huvudmannen - ska udersöka hur vi går vidare för att huvudmannen ska få den hjälp som hon/han behöver
Ofta finns behovet och då får jag vända mig till kommunens socialförvaltning. Men så var det detta med att den anhörige också kräver att jag som god man ska besöka huvudmannen flera gånger i veckan. Jag hoppas att jag med förståelse och smidighet även kan lösa detta problem. Om inte så får jag förklara att det är jag som god man som avgör hur ofta besöken ska ske. Acceptera den anhörige inte detta så hänvisa jag till överförmyndaren.
(Tacksam för synpunkter på detta från andra gode män/förvaltare)
Jean Leek
06 dec 2010 18:42

Jag tror att ett "problem" i sammanhanget kan vara att många gode män ställer upp i en omfattning som går långt utöver vad som ingår i uppdraget och på så vis skapar förväntningar hos omgivningen, förväntningar som "drabbar" hela godmanskollektivet. Som enskild god man kan man bara vara mycket tydlig mot personal och anhöriga och förklara gränserna för sitt uppdrag. Sen får man väl lov att vara lite smidig också; en del saker är ju enklare att göra själv än att få någon annan att göra även om det egentligen ligger utanför uppdraget.
Anders Lindblom
07 dec 2010 14:43

Mycket bra att detta ämne tas upp! Har stött på problematiken i liknande sammanhang. En annan infomiss är arvodet, många HM samt deras anhöriga känner inte till "arvodeseländet"! De är inte informerade av Biståndashandläggaren, ÖFM eller annan person om att HM kan stå för hela arvodet själv. Jag har själv varit i Tingsrätten då HM´s anhöriga efter att denne avlidit, ej varit villiga att betala mitt arvode......Till detta kan tilläggas att Tingsrättens domare ej kände till förfarandet om GM, trots att Tingsrätten förordnar GM.....pinsamt......
Petbav
16 dec 2013 08:31

Ja, det är mycket inf som missas vid tillsättandet ny godeman eller förvaltare och många institutioner i samhället har dålig kunskap om vad som gäller vid ett förordnande.
Gunnar Andersson
16 dec 2013 10:25