RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Anhöriga-tillgång eller problem?

I en pågående studiecirkel "sörja för person" (Jönköping) kom frågan om våra relationer till de anhöriga upp. Det finns ju några formella regler om anhörigas rättigheter, men i övrigt efterlystes tydligare rättesnören för våra vardagliga relationer till de anhöriga. Att det förekom stora skillnader från fall till fall var tydligt. Det skulle vara intressant att få erfarenheter från er andra; det kan gälla att sätta gränser mot överdrivna krav eller tips på hur man kan etablera en god samverkan eller annat, som kan vidarebefordras till cirkeln. Tack på förhand! Bo Levinson
bolevinson
29 nov 2014 21:03