Vår roll som GM/FV - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vår roll som GM/FV

Här kan man diskutera RFS arvsfondsprojekt Rollkoll som syftar till att reda ut rollerna mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

.
I vår förening har vi diskuterat gränser för vår roll som GM/FV.
Det är många gånger en tolkning hur vi ser på våra roller samt på vad vi tycker är intressant och givande. Någon kan tycka att det är viktigt att söka efter fonder medan en annan anser att det inte är vår uppgift med det låga arvode vi får. En annan synpunkt var att det verkar som socialförvaltningen gärna uppmuntra oss GM/FV att göra de uppgifter som en del av oss anser är socialförvaltningens jobb. I vår kommun har hemtjänsten nu accepterat att vår roll inte är att byta gardiner och plocka fram julsaker. Men där hade vi också diskussioner innan ÖF hjälpte till att lösa denna fråga. Hur ser ni ute i landet på våra roller och vårt uppdrag?
Det är inte lätt. Det känns ju många gånger tillfredställande att själv göra ett arbete för att ge huvudmannen hjälp i stället för att kontakta handläggare på kommunen och det då bara tar tid.
Johannes
08 okt 2014 18:31

Ibland kan man undra över hur det kan bli ett problem, när någon GM vill sträcka ut en hjälpande hand för att underlätta livet för sin GM. Ingen borde ondgöra sig över att empatin finns och blommar. Man kan väl konstatera, att grundkravet på GM är att administrera "förvaltningen", "bevakningen" och "omsorgen". Detta innefattar, att man etablerar en personlig kontakt men inte att man behöver utföra rent praktiska arbeten. Om man nu ändå, utöver grundkravet och av ren hjälpsamhet, vill utöka sina sina insatser, bör det vara "resandes ensak". Att man inte skall begära ersättning för sådant, som ligger utanför uppdraget, är ju självklart. Att man bör utföra arbeten, som är brådskande, när det inte finns något annat alternativ, är ju också självklart. En god man kan ju inte lämna sin HM i sticket. Det är ju just detta, som skiljer oss från myndighetsutövning och skänker det frivilliga samhällsarbetet den särskild kvalitet, som ingen professionell institution kan prestera. Jag vill också poängtera: Uppdraget lämnas av tingsrätten till god man. Det är bara den gode mannen, som kan bestämma hur uppdraget skall utföras. Vi avgör självständigt (i samförstånd med HM), vilka åtgärder vi skall vidta. ÖF får sedan utöva tillsyn och anmärka men har alltså ingen arbetsgivarroll. Ser vi att socialtjänsten underlåter att fullgöra sina uppgifter, bör vi anmärka på detta och arbeta för förbättring på sikt. Men socialtjänstens brister skall inte få gå ut över HM, om vi kan avstyra det genom en extra insats.
bolevinson
09 okt 2014 23:46