RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rollkoll GM/ÖF

Här kan man diskutera RFS arvsfondsprojekt Rollkoll som syftar till att reda ut rollerna mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Jag i min roll som GM skall bevaka min HM's intressen.
Då min HM är dement institutionsboende & gift med hemmaboende maka anser jag att jag inte bara har hans rätt enligt /numera föräldrabalken/ utan även makans /äktenskapsbalkens intention/ och de anhörigas rätt att ta hänsyn till. Dvs Socialstyrelsens instruktioner, kommunens värdegaranti och landstingets vårdbok osv.

Enligt ÖF skiljer sig min uppfattning så pass från gängse rutin att jag anmärks på vilket vi uppfattar som kränkande.

Hur ser det ut hos er? Hur stor hänsyn tar era överförmyndare till de anhörigas situation?

//till admin - om ni gör ett rollkoll forum - flytta denna tråd dit.
Lighthouse
27 feb 2015 12:35