RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Personligt ombud

Här kan man diskutera RFS arvsfondsprojekt Rollkoll som syftar till att reda ut rollerna mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Kan en HM som har psykisk funktionsnedsättning och är beviljad god man även få hjälp av Personligt ombud?
I ett grannlän fick en god vän som är GM svaret att om man har god man så behöver man inte Personligt ombud.
Johannes
23 okt 2014 16:03

Det finns ju inte någon lagreglerad rätt att få personligt ombud. Verksamheten är en frivillig, kommunal tjänst, som bygger på statsbidrag till de kommuner, som anställer personliga ombud. Det finns åtskilliga likheter mellan dessas och gode mäns arbetsuppgifter, men man kan väl säga, att de senares vanligen är betydligt mer omfattande. Det är väl därför föga sannolikt, att någon kommun skulle medge personligt ombud, om det redan finns god man. Det bedöms nog som tårta på tårta. Däremot kan det nog hända, att någon som har personligt ombud senare får god man, som då vanligen "tar över".
bolevinson
23 okt 2014 18:59

Min erfarenhet från Ovansiljan är att det kan vara av värde att samverka med Personliga ombuden så att vi känner till varandras roller. Även värdefullt med kompetensöverföring.
Jean Leek
24 okt 2014 10:18

Ja, jag har varit med om att huvudman erhållit begränsad hjälp av personligt ombud under viss tid. Då har det handlat om ställföreträdare uppdrag som varit begränsade, dvs att de inte innehållit alla tre delarna; bevaka rätt, förvaltajag egendom och sörja för person.

Även om ställföreträdarens uppdrag och personliga ombudens ibland är överlappande så ersätter inte personligt ombud vad ex en god man gör.

Ett personligt ombud kan på ett annat sätt hjälpa någon med psykiskt funktionshinder, som så önskar, till en högre självständighet och ett ökat deltagande i samhället. Man kan, även om man har god man, hjälp, rådgivning och stöd. I något Godmanskap jag haft hjälpte personligt ombud huvudmannen med att få ett bättre fungerande nätverk. De var till stor hjälp med att få olika myndigheter att samverka utifrån huvudmannens behov. Men de gör inte uppgifter som finns i god mans förordnande.

Som förvaltare har jag haft att ta ärende som personligt ombud hjälpt med intill förvaltarskap anordnats. Då är det bra att samverka vid övertagande av nytt ärende.

Jag upplever dock att rollerna är olika och att ett ställföreträdarskap syftar till en mer kontinuerlig insats över tid.
Tommy Ekman
25 okt 2014 00:48

Jag har genom mitt tidigare yrke samt genom att varit ställföreträdare under många år fått en liten kompetens inom psykiatri. Men jag vill vara ödmjuk och bedömer att Personliga ombud är betydligt mer kompetenta inom området psykiatri. Jag menar också att bara för att HM har GM så ska HM inte vara utestängd för att få hjälp genom Personliga ombud. Jan Wallgren skriver i sin bok: GM bör hålla sig på sin kant och mera se sig som en beställare av socialtjänst. (Nu är Personliga ombud inte socialtjänst så jag blir lite osäker).
Jean Leek
25 okt 2014 06:42

Det kan säkert skilja från person till person vad gäller kompetensen hos ställföreträdaren visavi det personliga ombudet. Inget generellt kompetenskrav finns dock som kräver mer psykiatrisk kompetens hos personliga ombud.

Ställföreträdare ska alltid verka för huvudmans bästa och finns möjligheten och huvudman vill kan jag inte se problem i att samtala med varandra, om möjligt i huvudmans närvaro.
Tommy Ekman
25 okt 2014 10:04

Tack för alla utvecklande kommentarer som jag ska föra vidare till kompisen i grannlänet SAMT påpeka det positiva med detta forum.
Johannes
25 okt 2014 18:49