Lagrådsremiss - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lagrådsremiss

Här kan man diskutera RFS arvsfondsprojekt Rollkoll som syftar till att reda ut rollerna mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Citat nedan kommer från lagrådsremissen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare som utkom 3 april 2014:

”I olika sammanhang har det efterfrågats en precisering av vilka uppgifter som ingår i ett ställföreträdarskap. Regeringen anser dock, med hänsyn till den skiftande karaktär som uppdragen kan ha, att det inte är möjligt att i lag närmare precisera vad som ingår i ett godmanskap eller förvaltarskap. Samtidigt är det viktigt att veta vad som faller inom respektive utanför ett uppdrag och därmed vilka uppgifter ställföreträdaren inte förväntas utföra.”

Hur tycker ni att Rollkoll ska utformas för att täcka detta behov?
Linda Fröström
17 apr 2014 13:57