Enkät - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Enkät

Här kan man diskutera RFS arvsfondsprojekt Rollkoll som syftar till att reda ut rollerna mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

I februari sände RFS ut en enkät till de medlemmar som hade en mailadress registrerad i förbundet. Om du inte hann svara på den enkäten eller har kommit på fler saker som du vill bidra med och diskutera med andra så skriv gärna här nedan.
Linda Fröström
17 apr 2014 08:35

Nu är det klart vilka aktörer som Rollkoll ska jobba mer ingående med. Dessa är huvudmannen själv, anhöriga till huvudmannen, boenden, personliga assistenter och kontaktpersoner. Har ni några särskilda problem kring dessa aktörer som ni tycker att Rollkoll bör fokusera på?
Linda Fröström
13 aug 2014 10:03

Oklarheter i rollfördelningen ligger ofta på personplanet och/eller i den aktuella situationen.
Utöver en skriftlig grundinformation om GM-rollen så måste GM/FV vara öppna för rätt bemötander och dialog med motparten. Repetition av samtalsmetodik och bemötande har jag behov av kontinuerligt (för att undvika konflikter). Att skapa möjlighet till handledning lokalt eller regionalt är en dröm jag bär på.
Jean Leek
18 aug 2014 10:05