RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

socialtjänstens hantering av privata medel

Här är det meningen att man ska diskutera redovisning.

På gruppboenden förekommer ju, att personal hanterar privata medel för brukare, som inte klarar det själva. Socialtjänsten har väl i allmänhet interna krav på redovisning av hur dessa medel används. Men vilket formellt ansvar har en god man för dessa transaktioner? Privata medel, som överlämnats till HM, redovisas ju normalt i årsräkningen men inte hur de har använts. Förväntas GM utöva kontroll över socialtjänstens hantering? Det är ju ett rejält merarbete, som dessutom är onödigt, om socialtjänsten har intern granskning. Och vem skall arkivera redovisningshandlingarna. Det borde kanske räcka med, att god man tillser, att överförda medel förvaras på betryggande sätt och att ett lämpligt avtal skrivs med en kontaktperson, som därmed helt övertar det formella ansvaret. Vad finns det för rutiner, erfarenheter och synpunkter?
bolevinson
02 jul 2014 15:41

Brukar det inte vara så att om HM inte kan ha koll på pengarna själv så brukar personalen ha en liten kassabok där de enkelt skriver tex. utflykt si och så. Vad pengarna gått till helt enkelt. Det gör det ju tryggare för personalen också.
Birgit
03 jul 2014 09:04

Om HM själv skulle ha förstått innebörden av att te emot pengarna så skulle det räcka med en kvittering från HM och GM behöver sedan inte redovisa vad Hm har köpt de pengar som HM fått. Utgångspunkten för redovisningen till ÖFM bör vara den samma vid överlämning av fickpengar till personal på boende eller till anhöriga. Dock finns det ju ett bevakningsintresse för GM att se till att pengarna används till HMs nytta. En kassabok som Birgit föreslår är ett bra sätt att hålla koll. Ett annat kan vara samtal med personal/anhöriga eller stickprovskontroller, om det uppgetts att HM behöver pengar till nya innetofflor, GM har gett medel till detta, har HM då fått dessa?

Jag håller också med Bo att det är GMs ansvar att se till att överlämnade medel, som tex ska räcka en månad för HM förvaras på ett lämpligt sätt.

07 jul 2014 13:59

Ett riksboende i min kommun redovisar inkommande pengar och samtliga utgifter som kommer in på HM eget konto.
På ett av kommunens LSS-boende bor en HM som absolut vill bestämma själv vad han köper för sitt fickpengskonto. HM vill bestämma själv över dessa pengar. Men personalen ger HM den hjälp han vill ha - och kanske behöver.
Jean Leek
07 jul 2014 17:21