Ut mer än in - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ut mer än in

Här är det meningen att man ska diskutera redovisning.

Jag har betalat ut mycket mer än det har kommit in enligt min uträkning och det stämmer ju inte. Var letar jag efter felen? Har gjort om ett antal gånger men hittar inget.
Ebba K
28 feb 2012 19:59

Kolla att du inte har använt nettovärden för inkomsterna. Skiljer det mycket är det säkert nåt sånt. Eller kanske du inte har fått med alla inkomster, bostadstillägg t ex.
Anders Lindblom
29 feb 2012 00:48

Jag har hittat felet men hur rättar jag, Jag har både tagit ut och satt in på ett spärrat konto, det är skillnaden det misstämmer på men hur får jag rätsida på siffrorna?
Ebba K
29 feb 2012 02:59

Flytt mellan konton är ju varken inkomster eller utgifter och ska normalt bara synas som ändrade saldon tänker jag.
Anders Lindblom
29 feb 2012 09:03

Hur korrigeringen skall göras beror på om du har manuell bokföring eller kör något databaserat program typ Godman Redovisning eller PC Ställföreträdare. Det är som Anders skriver enbart en transaktion mellan två bankkonton men tekniskt kan det göras på olika sätt.

Jag skulle göra på följande sätt:
Gör en ny verifikation och hänvisa till dom tidigare felaktiga verifikaten och bokför enbart på bankkontona men nu omvänt (tidigare debet blir kredit etc.)

Det är viktigt att ÖF kan följa vad du gjort så korrigera post för post, vilket med fördel kan göras på samma verifikat. Skriv gärna någon förklarande text t.ex. "omföring av tidigare felaktig kontering enligt ver.nr ??/datum.

Detta fungerar både vid manuell och digital bokföring.
folke
29 feb 2012 10:07

Svårt att förstå frågan egentligen, men om det spärrade konto är tex ett fondkonto måste uttaget tas upp som inkomst och ev. insättningar tas följaktligen upp som utgift. Eftersom fondkonton inte räknas med i sammanräkningen A+B resp C+D.
Elizabeth
01 mar 2012 21:18