RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sluträkning - hur lång tid?

Här är det meningen att man ska diskutera redovisning.

Hur lång tid skall det ta för ÖFM att granska Sluträkning för avliden HM: 1 månad, 2 månader, 3 månader....?
Anthony Treacher
15 feb 2014 16:45