RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Årsredovisning

Här är det meningen att man ska diskutera redovisning.

Jag har nu börjat med att göra årsredovisningen för en av mina Hm som köpt andelar i en ren aktiefond hos Nordea under sommaren. I PC-Ställföreträdaren som jag använder har jag bokfört transaktionen som en överföring av medel från ett ÖF-spärrat kapitalkonto och till ett Fondkonto i Nordea. Vid årsskiftet hade fondens värde stigit med 6 % eller 1 250 kr. Hur ska jag redovisa denna värdeökning? Är det en inkomst som kan bokas som "Avkastning" eller ska jag bortse från värdeökningen eftersom Hm inte har sålt fondinnehavet och tagit hem vinsten på kapitalet? Om han gjort det skulle reavinstskatten blivit 30 % eller 375 kr vilket inte kan bokföras nu.
I ÖFs blankett står bara: "Aktier och värdepapper skall specificeras med angivande av antal och art. Värdet kan upptas med nominellt värde eller kursvärde".
/Lars
LarsL
03 jan 2013 11:57

I min kommun redovisas fastigheter, värdepapper, o likn för sig, enbart med värdet vid årsskiftet enl bankbesked e a. Särskild redovisning av årets fondvärdeändring blir därmed inte aktuell.
Insättning i fond redovisas som "Utgift: sparande" och uttag ur fond som "Inkomst: fonduttag". Bo L
bolevinson
06 jan 2013 19:19