RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Föreningens aktiviteter?

Här kan du berätta vad ni håller på med i er förening och vilka frågor som ni driver lokalt. Ge tips till andra och passa på att ställa frågor.

Erbjuder er godmansförening utbildning för gode män och förvaltare? Berätta gärna mer om upplägget!
Minna
09 apr 2013 15:51

En fråga jag är tacksam om jag får ett svar på. I vår förening upplever jag att "man" är med för att ta del av försäkringarna. Min fråga är måste "man" ha en förening för att få ta del av dessa?
pernilla
13 sep 2013 14:53

Det kom fel, ursäkta oh hoppas ok att den ligger kvar....
pernilla
13 sep 2013 14:54

Så vit jag vet måste man vara med i RFS och det medlemskapet får man genom att man är medlem i en lokalförening.
Gunnar Andersson
13 sep 2013 17:05

Efter jag hade ställt frågan upptäckte jag att det tydligen är möjligt till en kostnad av 500 att enbart vara ansluten till Riks....?
pernilla
14 sep 2013 10:43

Södra Vätterbygdens godmansförening har årligen fyra arrangemang för medlemmarna, ofta i samverkan med Kontaktmanna- och Övervakarföreningarna. Programmen består i allmänhet av expertföreläsningar i aktuella ämnen eller föredragningar av berörda myndigheter och institutioner, i allmänhet med utrymme för frågor och diskussion. Dessutom en instruktionskväll i anslutning till årsredovisningen. Vi har också tagit upp frågan om studiecirkelverksamhet.
bolevinson
01 dec 2013 22:54

I vår förening har vi också informationsmöten med föredrag av utbildande karaktär samt årligen en genomgång av årsredovisningen antingen i slutet av året eller i början av året. Många är med i vår förening för erfarenhetsutbyte med andra gode män och förvaltare och på så sätt utbilda sig. Men en del är passiva och är då med för försäkringarna.
LarsL
17 feb 2014 01:55

Hej! Det stämmer att det tidigare funnits möjlighet att ansluta sig direkt till RFS så som du nämner Pernilla, men under 2013 beslutade förbundsstyrelsen att ta bort det alternativet. Numera ska alla ansluta sig via en lokalförening. Genom medlemskap i en av RFS lokalföreningar får du som medlem tillgång till RFS olycksfalls- och krisförsäkring samt möjlighet för gode män och förvaltare att teckna ansvarsförsäkringen, rådgivning från ombudsmännen och tidningen SocialQrage där RFS publicerar sitt nyhetsbrev. Välkommen att höra av dig till oss på kansliet om det finns fler frågor kring detta! Mvh Minna, RFS kommunikatör
minna
18 feb 2014 11:27

Nu har vår förening och ett studieförbund tagit beslut om en cirkelverksamhet till hösten. Den läggs upp som en blandning av traditionella föreläsningar och erfarenhetsutbyte med en betydande frihet för deltagarna i varje cirkel att välja tema för studierna. Nu blir det spännande att se hur stort intresset blir för denna typ av utbildning.
bolevinson
10 apr 2014 19:42

Vad roligt, bra jobbat! Kan passa på att här tipsa om att RFS nu uppdatera ett grundläggande studiematerial om alla lagreglerade frivilliguppdrag. Finns att ladda ner på www.rfs.se under Ladda ner material-Utbildningsmaterial./Minna, RFS kommunikatör
minna
27 maj 2014 15:28

I Södra Vätterbygden har nu studiecirklarna kommit igång. Sammanlagt 68 personer har anmält sig och ett första, gemensamt möte hölls häromdagen med inledande föredrag och med ordf i både överförmyndarnämnd och socialnämnd närvarande. Utbildningen fortsätter nu under hösten med 3 olika cirklar, som kommer att arbeta med huvudområdena "förvalta egendom", "bevaka rätt" resp "sörja för person". Samma utbildningsarrangemang kommer att upprepas under våren. Deltagarna i dessa 6 cirklar får själva (ur en "meny") välja, vilka ämnen eller teman de vill avhandla. Föreningens styrelse kommer att medverka vid samtliga träffar för att fånga upp frågor från deltagarna samt önskemål om föreläsningar. Värdet av erfarenhetsutbyte mellan deltagarna har betonats.
bolevinson
22 okt 2014 18:49