Tre delar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tre delar

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Efter att ha läst Therese Fridman Montoyas doktorsavhandling så har jag förstått (bland annat) att uppdelningen i "bevaka rätt", "sörja för person" och "förvalta egendom" är ganska konstlad. Det finns ingen juridisk definition av vad dessa tre delar är för något. Istället talar hon om "behovs- och intressebevakare", "ställföreträdare" och "syssloman". Dessa tre delar är kanske lika svåra att separera som de vi vanligen talar om. Men de är åtminstone juridiskt väl definierade.
Ronnie
07 feb 2018 20:35

Fridström, inte Fridman, sorry!
Ronnie
07 feb 2018 20:36