Sjukersättning och godmansuppdrag? - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sjukersättning och godmansuppdrag?

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Är det någon som vet vad som gäller när man har sjukersättning. Får man fortfarande ha uppdrag som god man?

Tacksam för svar!
Ragnar
04 okt 2011 14:49

Ja, varför skulle man inte det? Jämför med pension! Eftersom uppdragen är fritidsuppdrag och ersätts som de gör lägger nog de flesta A-kassor inte heller sig i om man har några uppdrag samtidigt som man är arbetslös, bara man står till arbetsmarknadens förfogande när man ska. Det kan vara annorlunda om man har uppdrag som ersätts månadsvis, t ex god man för ensamkommande där ersättningen liknar en lön och där uppdraget med nödvändighet innebär att man arbetar dagtid och inte på sin fritid. 

Vill man vara helt säker kollar man med Försäkringskassan eller sin A-kassa.
Anders Lindblom
05 okt 2011 08:53

Om man uppbär sjukersättning måste man ha FK:s medgivande att ta uppdrag. Man kan endast ta emot ett prisbasbelopp i arvode innan det blir aktuellt för FK att minska ersättningen.
Tommy Ekman
09 apr 2016 15:29

Jag har sjukersättning enligt det gamla systemet och jag har nu två uppdrag som (vanlig) god man.

Jag skickar in en anmälan till FK i december varje år där jag anger hur mycket jag jobbar (anger att jag har två uppdrag som GM, antal timmar är omöjligt att veta) och att jag förväntar mig X kronor i arvode.

Efter vad jag förstått så kan FK inte hindra mig alls från att jobba så länge jag rapporterar det. Det som kan hända är att ersättningen minskas, och med tanke på arvodets storlek och att gränsen är ~40000 så är det ingen större risk.
Ronnie
25 apr 2016 17:14

Som jag förstått saken handlar det om de som fått sjukersättning före 2008. De kan begära sk steglös avräkning. Man kan då ha uppdrag eller arbeta och får tjäna ett helt prisbasbelopp innan avräkning sker.
Tommy Ekman
25 apr 2016 22:27