Jurisdiktion - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Jurisdiktion

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Jag måste återigen agera å min Huvudmans vägnar i ett annat land. (Finland) Det är bankärenden som är brådskande och måste utföras i Finland. Hade jag gjort samma sak i Sverige, så hade jag tveklöst varit tvungen att ha ÖFN:s underskrift på allting. Frågan är om jag ens hade kunnat agera så här i Sverige. Men eftersom jag ska agera i Finland, så behöver jag inte oroa mig. Jag har talat med en person vid Överförmyndarförvaltningen i Finland om saken.

Det här känns som gungfly! Det vore gott att veta när jag måste agera enligt svenska regler och när jag kan agera enligt utländska.
Ronnie
01 mar 2017 09:12

Om det är ett svensk ärende bör stämma av detta med överförmyndaren i Sverige. Nu vet jag inte vilken specifik situation du avser men generellt kräver de handlingar som kräver ÖFs godkännande i Sverige också detta utomlands, enligt svenska regler. Tillstånden är ju till för att överförmyndaren ska kunna kontrollera uppdraget, inte främst för att "hindra" en ställföreträdare i sitt uppdrag. Jag ser också en stor risk att ställföreträdare kan bli skadeståndskyldliga om de agerar utan ÖFs tillstånd.
Linda Fröström
13 mar 2017 14:24

Eftersom jag har en huvudman född i Finland men bosatt i Sverige råkar jag ut för liknande ibland. Men då ärendet är anordnat av en överförmyndarmyndighet i Sverige så är det dit man ska vända sig, eftersom de har tillsynen. Av erfarenhet vet jag att det kan vara krångligt och vara stor tidspillan, men det måste lösas genom den överförmyndare som utövar tillsynen. De som svarat i Finland utgår från den finska modellen med anställda förvaltare. Och de har inget ansvar för ett ärende anordnat i Sverige.
Tommy Ekman
13 mar 2017 16:00