Hur stort ansvar för HM:s barn? - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur stort ansvar för HM:s barn?

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Jag undrar över hur stort mitt ansvar som GM är för HM:s barn? Min HM har en 1-åring och har nyligen blivit ensamstående pga. dödsfall. Min HM har ADHD, och har haft stora skulder hos inkasso och kronofogden, men de har jag hjälpt hen att bli fri ifrån. All post kommer till mig, så även allt som rör barnet. Är jag dubbelt GM då eller??
Kotten
07 jan 2015 20:57

Dubbel GM kan det inte vara. MEN du är GM för en person som har ett barn på 1 och där HM är vårdnadshavare. Om det var mitt uppdrag så skulle jag tala med HM och föreslå att jag får fullmakt att tala med handläggare på socialförvaltningen i syfte att kunna garantera att HM och barnet får all den hjälp som de har rätt till.
Jean Leek
11 jan 2015 18:22

Ett godmanskap/förvaltarskap är ett uppdrag som bara gäller den person som uppdraget avser - alltså inga andra familjemedlemmar. Om det finns behov för barnet att få hjälp på något sätt så bör du (i bästa fall tillsammans med din huvudman) kontakta socialtjänst och/eller överförmyndaren. Det finns olika roller som företrädare som på olika sätt kan hjälpa barnet. Det är tveksamt om det skulle anses ingå i ditt uppdrag att hjälpa din huvudman i vårdnadshavarfrågor. Du bör därför förankra detta med överförmyndaren i din kommun om du vill vara säker på att få arvode för det arbetet.
Linda Fröström
12 jan 2015 12:01