RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Handikappersättning

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Kan någon redogöra för vad handikappersättning är, vem som kan ansöka och hur ansökan går till etc?
Anders Lindblom
25 jan 2012 12:09

Den som är sjuk eller har funktionsnedsättning kan få handikappersättning från och med juli månad det år då personen fyller 19 år. För att en person ska få handikappersättning krävs att man behöver hjälp i sin dagliga livsföring, hjälp för att arbeta eller studera eller att man har extra kostnader på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ansökan om handikappersättning görs på en blankett som finns hos Försäkringskassan eller på www.forsakringskassan.se. En god man som ansöker för sin huvudman ska lämna in ett läkarutlåtande om huvudmannens sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det kan också finnas möjlighet att ansöka om handikappersättning för de extra levnadsomkostnader som arvode till en god man kan medföra.
isabelle westerlund
01 feb 2012 14:47

Men mera konkret; vad är det för slags handikapp man kan få ersättning för? Har alla som omfattas av LSS till exempel möjlighet att få ersättning?
Anders Lindblom
07 feb 2012 10:48

Handikappersättning är ersättning för kostnader du kan ha pga handikappet. Tillhör du personkretsen i LSS och godman/förvaltare och betalar arvodet själv är det ett exempel på utgift. Kostnader för läkare och medicin, speciell kost är andra exempel. Merkostnaderna måste i år uppgå till minst 12540 kr
Gravt syn- och hörselskadade har rätt till h-ersättning.
Ansökningsblanketter och mer info hittar du på FKs hemsida.
Elizabeth
01 mar 2012 20:52

Jag har ett exempel på en HM som sliter mycket kläder p.g.a. att hen "kliar sönder dom" och sliter skor p.g.a. släpande och snabb gång.
Detta tillsammans med arvodet för GM gör att det blir ett påslag på närmare 2000:-/mån.
Det är helt klart värt att söka bidraget!
EveSve
17 dec 2014 20:30

Det finns nog en del, som missat möjligheten att få handikappersättning. Men det finns också flera restriktioner. Det måste sålunda vara fråga om ett varaktigt funktionshinder. Och det är endast merkostnader som ersätts (normala kostnader dras alltså ifrån de faktiska). Merkostnaderna (plus värdet av ett ev hjälpbehov) måste överskrida ett visst belopp (ca 13000/år). Jag har några haft några fall, där följande merkostnader godtogs: ställföreträdararvode, medicinkostnader (högst 2200), läkarkostnader (högst 1100), sjukvårdsresor, hemtjänst, träningskostnader och onormalt klädslitage. Ofta krävs läkarintyg för att verifiera behovet. FK har särskilda handläggare, som hjälper till och kan göra en preliminär bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet. Lägsta ersättning är f n 1332 kr/mån skattefritt, så det är en väsentlig inkomstförstärkning. Det kan kanske anses försumligt, om man som god man missar denna rättighet.
bolevinson
18 dec 2014 10:43

Jo att missa att söka handikappersättning är försumligt. Men enbart under hösten har jag träffat på GM som inte vetat om/inte lärt sig/glömt att det finns något som heter handikappersättning. Som jag sagt tidigare: Det är mycket en GM/FV ska veta. Jag tror att den obligatoriska grundutbildningen kan ge en bra hjälp MEN det bör kanske till en uppföljning att vi GM/FV verkligen har tagit till oss utbildningen. Förslag: Ett självrättande tentamen - eller prov som det hette för i världen.
Johannes
22 dec 2014 12:54

Visst är det mycket att tänka på, och därigenom lätt att missa något. Överförmyndarenheten i en kommun jag är verksam i har ett "kom i håg" formulär som de skickar med varje nytt ärende. Jag uppskattar detta även fast jag hållit på ganska många år. För då kan man checka av det man gjort och kontrollera sig själv "mot glömska". Man kan ju också själv göra sig ett "kom ihåg blad" utifrån det som finns på RFS mfl sidor.
Tommy Ekman
29 dec 2014 16:28