RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Flytta utomlands

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Vad händer om HM flyttar utomlands? Ja, frågan är lite mer än bara hypotetisk. Vissa anhöriga vill honom på närmre håll och idén är inte dum alls. Ännu dock oklart om det är praktiskt genomförbart.

Vad händer med mitt uppdrag? Kan jag avsluta min HM's intressen i Sverige innan jag begär att bli entledigad. Eller måste jag släppa uppdraget direkt när han blir skriven utomlands?
Ronnie
27 jul 2016 14:12

Om en huvudman varaktigt flyttar utomlands så upphör uppdraget i dagsläget. Man kan göra en ansökan om upphörande till Stockholmstingsrätt om huvudmannen flyttat innan det avslutats i hemkommunen. Sedan får det ansökas om nya insatser i det andra landet.

Det pågår dock en utredning om ett stärkt skydd för personer som får hjälp av en ställföreträdare för att de inte ska bli utan skydd. Skydd för vuxna i internationella situationer 2000 års Haagkonvention. För den som är intresserad kan ni läsa utredningen här:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/08/sou-201574/
Linda Fröström
06 sep 2016 09:01

Stockholms tingsrätt? Borde inte den lokala tingsrätten räcka?

Det söks redan insatser i det "nya" landet. Så en ny ställföreträdare finns redan att tillgå där.

Insåg att jag har en fullmakt på HM's konto utöver godmanskapet. Det borde jag kunna utnyttja efter uppdraget upphört. Det jag då har att göra är att hjälpa till med försäljning av fastigheten och tömma denna.
Ronnie
08 sep 2016 09:41

Stockholmstingsrätt är behörig om huvudmannen inte längre har sin hemvist i Sverige. Så länge huvudmannen bor i en svensk kommun är det tingsrätten för den kommunen som är behörig.

Jag skulle också råda dig att stämma av med din huvudman om denna vill att du utnyttjar fullmakten efter upphörandet av godmanskapet annars faller det ju på andra att sköta de uppgifterna när uppdraget upphört. Är han med på det så är det ju en bra lösning.
Linda Fröström
08 sep 2016 11:19

Ok!

Efter koll med banken så visade det sig vara så att fullmakten var lite för specifik för att vara användbar.

De där "andra som har att sköta uppgifterna" bor ju hundratals mil bort i ett annat land så det var en uttalad förfrågan från dem.
Ronnie
14 sep 2016 11:00