RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Entledigande

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Jag begärde att bli entledigad från ett uppdrag den 3 juli 2015. Den 29 juli bekräftar Överförmyndarnämnden min begäran. I skrivelsen uppger de att de har som målsättning att hitta en ersättare och entlediga mig inom 60 dagar. Det handlar om en man född -49, fullt godmanskap som bor hemma. Inga konstigheter m a o.

Jag har den 19 januari 2016 fortfarande inte blivit entledigad. Finns det flera ställföreträdare som har liknande erfarenheter?
Christina
19 jan 2016 12:46

Min senaste huvudman fick vänta ett år från det att man konstaterade att han behövde en GM till det att jag fick uppdraget. Det är nog ganska fullt upp hos Överförmyndarna just nu...
Ronnie
22 jan 2016 08:50

Jag hittar det inte nu,
men kom det inte en regel som sa att det gick att avsluta utan att någon ny var utsedd?
Inget att föredra, men i krisläge så, varför inte?
Intressant att få svar på vad "lagboken" säger.
EveSve
22 jan 2016 18:40

Jo, men den regeln är (om jag minns rätt) främst tänkt att användas vid våld och hot om våld och liknande.
Ronnie
25 jan 2016 21:03

Hej! Det stämmer att lagändringen innebär att det finns möjlighet att ansöka om att uppdraget upphör innan ny ställföreträdare hittats
- om det finns skälig orsak för ställföreträdaren att lämna uppdraget och överförmyndaren har vidtagit alla åtgärder som är möjliga för att hitta någon annan som kan överta uppdraget. Vad som avses med skälig orsak är att det måste göras en avvägning mellan ställföreträdarens behov att bli entledigad och huvudmannens behov av att det finns någon som kan hjälpa den.

Läs mer här www.rfs.se/lagandring

Mvh Minna, RFS kommunikatör
minna
26 jan 2016 08:42

Men grundregeln är fortfarande att jag har kvar mitt uppdrag tills jag har blivit entledigad. Och det kan ta lång tid.
Min fråga var inte om det var rätt eller inte. Min fråga var om någon annan varit med om att det tar lång tid vid BYTEN av god man?
Christina
26 jan 2016 18:59