Arvode - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Hur gör man när inte det finns pengar till arvodet?
Har påtalat det för ÖF men får inget svar.
Båda gångerna jag mailat och frågat så får jag inget svar på just den frågan.
Någon som vet hur man går till väga?
Nitha
10 apr 2017 18:43

Om huvudman har inkomst över 2,65 prisbasbelopp (pbb) eller har 2,0 pbb eller mer i banktillgodohavanden ska hen själv betala arvodet. Det är grundregeln. När jag kommit till den situation du hamnat i finns två olika svar jag fått från mina överförmyndare: "spara till arvodet" eller "överklaga beslutet". Det sistnämnda ska göras inom tre veckor efter huvudman och du tagit del av arvodesbeslut.
Tommy Ekman
11 apr 2017 10:10

Här finns några fler tips http://rfs.se/godmanskap/Kunskapsbank/Arvode/
Linda Fröström
13 apr 2017 09:14