missade bidrag - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

missade bidrag

Vad bör man tänka på när man tar ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare? Här kan man ställa frågor och tipsa varandra.

Hur bör man agera om man tex upptäcker att den tidigare gode mannen missat att söka ett bidrag?
minna
02 feb 2013 16:32

Det första du ska göra tycker jag är att ta kontakt med den före detta gode mannen. Om man glömt att ansöka om ett bidrag som huvudmannen hade rätt till så kan ju hon eller han bli betalningsansvarig för detta. I sådana får du försöka förmå den tidigare gode mannen att stå för detta. Förhoppningsvis är den tidigare gode mannen försäkrad och kan använda sig av denna för att slippa betala själv.
Ragnar
06 feb 2013 15:12

En missad bidragsansökan är väl kanske inte någon större affär men man kan ju påpeka det för överförmyndaren i samband med övertagandet när man får tillfälle att granska den tidigare ställföreträdarens redovisningar. Handlar det om allvarliga brister har man möjlighet att väcka talan mot henne vid det tillfället.
Anders Lindblom
01 mar 2013 00:44

Jag upptäckte att den före detta gode mannen hade missat att ansöka om bostadsbidrag. Det är ju mycket pengar som huvudmannen har förlorat på detta. Den före detta gode mannen tycker inte att han har gjort fel. Vad tycker ni att jag ska göra i denna situation? Överförmyndaren säger bara att det är upp till mig att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.
Peter
12 apr 2013 10:49

Det finns tydligen en som har blivit återbetalningsskyldig för att han glömt bort att ansöka om bostadsbidrag. Över 100 000 kronor handlade det om. Eftersom han hade åsamkat huvudmannen ekomnomisk skada så blev den gode mannen personligt betalningsansvarig för summan.
Sofia P
03 jun 2013 14:32

Är det verkligen sant? Det fallet måste någon som vet mer definitivt informera om i så fall!
Anders Lindblom
04 jun 2013 06:51

God Man som missade att söka bostadsbidrag finns i Skåne. Om det fanns en försäkring i det här fallet är jag inte säker på.
pernilla
07 jun 2013 17:44

Jo, att det handlar om Örkelljunga har vi hört men jag tycker att det är högst väsentligt att få reda på om den gode mannen verkligen blivit ersättningsskyldig och i så fall hur storleken på ersättningen har fastställts och av vem. Är det verkligen sant och inte bara en myt så skulle det kunna innebära att varje uppdrag utgör ett ekonomiskt risktagande som knappast står i proportion till ersättningen. För principiellt måste ju i så fall den gode mannen kunna krävas på mellanskillnaden varje månad med fel bostadstillägg. Hyreshöjningar meddelas ju inte alltid så tydligt och ibland tas de ut retroaktivt, och betalas hyran via autogiro t ex är det lätt att missa att lämna in ansökan i rätt tid. Har huvudmannen dessutom varierande inkomster kan det bli ganska komplicerat att se till att bostadstillägget alltid är korrekt beräknat.
Anders Lindblom
08 jun 2013 01:43

Den försumlige gode mannen i Örkelljunga entledigades. Hans efterträdare överklagade FK:s beslut att vägra mer än 3 mån retroaktivt bostadstillägg. Överklagandet avslogs. Den felande gode mannen hade föreslagits till uppdraget av kommunen, där han f ö var anställd. Kommunen kände ett ansvar och ersatte på eget initiativ den drabbade huvudmannen hans förlust. Frågan om ersättningsskyldighet blev därmed inte prövad i domstol.
bolevinson
15 jun 2013 22:47