RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tystnadsplikt och information om huvudman

Vad bör man tänka på när man tar ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare? Här kan man ställa frågor och tipsa varandra.

Gäller tystnadsplikt för förvaltare? Har förvaltare rätt att kräva information om huvudman från psykiatrin och det sociala och andra myndigheter?
majkibk
28 maj 2015 19:17

En förvaltare eller god man har själv ingen lagreglerad tystnadsplikt. Dock en moralisk tystnadsplikt för att inte berätta om känsliga detaljer som de kan få veta i sina uppdrag.

Det jag tror du menar är däremot om sekretess inom psykiatrin och myndigheter gäller gent emot en förvaltare. Detta är en prövning som varje myndighet måste göra. En förvaltare, liksom vem som helst har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut uppgifter från myndigheter. Varje myndighet måste då göra en sekretessbedömning om handlingarna kan lämnas ut eller inte. Om man får ett avslag finns det möjlighet att överklaga ett sådant beslut. Den som lämnar ett avslagsbeslut är skyldig att informera om hur och var det går att överklaga.

En förvaltare kan ha större möjlighet att få ta del av vissa handlingar än vem som helst, men den avgörande frågan är alltid om uppgifterna kan lämnas ut utan att den som de berör lider skada.
Linda Fröström
29 maj 2015 08:41