RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Mentorskap

Vad bör man tänka på när man tar ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare? Här kan man ställa frågor och tipsa varandra.

Hallands godmans och förvaltarförening har tagit fram ett dokument som beskriver hur de arbetar med mentorskap för nya gode män och förvaltare. Du kan läsa om deras upplägg här: www.rfs.se/mentorskap

Om du är intresserad, kontakta gärna din förening och hör dig för, har de något liknande på gång eller är det möjligt att ta ett sådant initiativ!
/Minna, RFS kommunikatör
minna
23 sep 2016 10:37

Östra Skaraborgs FS, håller på att införa mentorskap för nya gode män/förvaltare i samarbete med ÖIS (överförmyndare i samverkan). Föreningen efterlyser därför andra föreningars erfarenhet kring detta exempelvis riktlinjer eller överenskommelse med överförmyndaren. Om ni har erfarenheter skriv här eller kontakta Östra Skaraborgs FS, Ulf Johansson direkt på: ulf.nilla@telia.com
Tanken är att erfarenheterna ska sammanställas och spridas till alla föreningar för att ge inspiration för det fortsatta arbetet!
minna
05 sep 2018 14:48