RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dödsbo

Vad bör man tänka på när man tar ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare? Här kan man ställa frågor och tipsa varandra.

Jag har nu sammanträffat med min nya HM. Det visade sig att han förvaltar ett dödsbo. (Det sa ÖFN inget om.) Fastigheten han bor i, tillhör dödsboet. Jag vet ännu inte om HM är ensam delägare i detta. (Han påstår det, men demensen gör att jag måste verifiera det.)

Hur får jag reda på om det finns fler delägare?

Om han är ensam, kan jag då ta över rollen att förvalta detta dödsbo?

Och kan jag "ta över" enbart med hjälp av registerutdraget, eller är det krångligare än så?
Ronnie
26 maj 2015 15:11

Det enklaste sättet att ta reda på vilka eventuella släktingar/dödsbodelägare som finns är att beställa en släktutredning från Skatteverket.

Oavsett om din huvudman är ensam dödsbodelägare eller inte så har du rätt att företräda din huvudman i dödsboet, tex vad gäller bouppteckning och arvskifte. God mans och förvaltares skyldigheter i dessa fall finns i föräldrabalken 15 kap. Ett tips är att läsa mer på överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommuns hemsida, https://www.uppsala.se/contentassets/9c09bff1c0f74787a93210d0de031427/ansokanarvskiftebodelningnymedinstruktioner.pdf

Det är ditt registerutdrag som visar din behörighet.
Linda Fröström
29 maj 2015 08:55

Själva bodelningen ser i det här fallet ut att vara klar sedan länge, men dödsboet är ännu inte skiftat. Jag har rätt att företräda min huvudman i dödsboet, så mycket vet jag, men en viktig fråga är om jag har rätt att företräda dödsboet? Dödsboet deklararerar och betalar fortfarande skatt, det är dessutom dödsboet som är fastighetsägare. Jag kan säkert företräda HM i egenskap av hyresgäst i fastigheten, men kan jag beställa hantverkare för vilken typ av jobb som helst? Kan jag skriva under dödsboets deklaration, kan jag använda dödsboets konto(n) för att betala dödsboets skatt? Kan jag eftersända dödsboets post till mig för att inte HM's demens ska stressas av pappersarbetet?
Ronnie
29 maj 2015 09:34

Banken har nu gett så mycket svar att jag INTE kommer att kunna ha insikt i dödsboets konto(n). Det gör det svårt för mig att värdera dödsboet, vilket jag anar behövs för tillgångsförteckningen.
Ronnie
30 maj 2015 09:22

Svaret beror till viss del på om din huvudman är ensam dödsbodelägare eller inte. Om det är flera så är det gemensamt som boet ska företrädas. Om din huvudman är enda dödsbodelägaren, och huvudmannen själv inte kan uttrycka sin vilja så har du rätt att företräda dödsboet i hans ställe. Om det ifrågasätts kan man be tex banken att ringa till överförmyndarkontoret för att stämma av detta.

Vad gäller arvskifte (och uppgifter relaterade till det) så bör det läggas ut på tex en begravningsbyrå eller juristfirma. Du har rätt att ge dem det uppdraget om din huvudman är enda dödsbodelägaren, annars behövs även de andra dödsbodelägarnas samtycke. Det kan vara en fördel att använda samma firma som gjorde bouppteckningen så det vet hur boet ser ut, men det kan även vara en annan firma.

Till tillgångsförteckningen kan du använd de uppgifter som finns i bouppteckningen, så länge du redovisar att det är bouppteckningen du hänvisar till. Om du inte redan fått bouppteckningen kan den beställas från Skatteverket.
Linda Fröström
04 jun 2015 14:16

Tack för svaret!
Jag har fortfarande inte fått se bouppteckningen, men det verkar nu som det kan finnas andra delägare i dödsboet. Min HM är dock sannolikt den enda som bor i landet (och talar svenska). Om och hur man då bäst genomför själva skiftet, är en annan fråga, men den tar vi en annan dag.
Ronnie
06 jun 2015 15:38

Fortfarande inte fått något registerutdrag. (har tingsrätten semester?)
Efter att ha haft kontakt med släktingar, så ser det nu lite krångligare ut än jag väntat mig, med försvunna testamenten och dito släktingar. Kontentan verkar vara att min HM inte kan ta över fastigheten genom arvskifte, eftersom inget arvsskifte kan göras innan alla delägare är hittade...
Ronnie
27 jun 2015 15:09

Hej! Om Tingsrätten har tagit beslut om att god man ska förordnas, så är det sedan överförmyndaren som utfärdar registerutdraget, vilket de ska göra så snart de får domen från tingsrätten. Så hör av dig till dem och fråga var det tagit vägen.

Om arvskiftet drar ut på tiden är det viktigt att regelbundet hålla ÖFM underrättad om varför skifte inte kan ske.
Linda Fröström
29 jun 2015 09:19

Anhörigas efterforskningar har gett resultat!
Testamentet hittat. Har jag tur nu, så hinner de nu skifta arvet innan jag fått mitt beslut! Ok, jag får ändå en massa att sätta mig in i, men jag slipper nog en hel del pappersarbete att visa upp för ÖFN.
Ronnie
30 jun 2015 11:41