RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredning godmansområdet

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Utredaren ska bland annat ta ställning till om en god man eller förvaltare alltid ska vara skyldig att fortsätta sitt uppdrag till dess att en ersättare utsetts, till exempel om den gode mannen eller förvaltaren har utsatts för hot eller våld av den person som han eller hon företräder. Utredaren ska i övrigt föreslå praktiska åtgärder som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.
Till särskild utredare utses rådmannen Katarina Persson, Malmö tingsrätt.
RFS förbundsordförande sitter med som expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013.
Här hittar du kommittédirektiven där du kan läsa mer om de frågor som berörs:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/87/91/0340541b.pdf
isabelle westerlund
17 apr 2013 15:24