Uppdrag riktlinjer för utbildning - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdrag riktlinjer för utbildning

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

I början av året gav regeringen Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare.

Riktlinjerna ska kunna användas som vägledning för överförmyndarna och syftar till att gode män och förvaltare ska ges möjlighet till den utbildning som behövs för att utföra sina uppdrag med hög kvalitet. I uppdraget ingår att överväga utbildningens omfattning och närmare innehåll samt att ta fram lämpliga mallar och utbildningsverktyg.

Senast den 1 november 2015 ska Länsstyrelsen i Dalarnas län rapportera resultatet av detta arbete till Justitiedepartementet.

Läs artikeln med Helle Bryn-Jensen som ansvarar för uppdraget och diskutera sedan gärna här i forumet: www.rfs.se/hellebrynjensen

minna
08 sep 2015 13:52