RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Särskild postadress för huvudmän

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

I RFS Kunskapsbank finns nu en text om hur adresser ska anges för huvudmän som ska ha sin post ställd till sin gode man eller förvaltare. Svensk adressändring rekommenderar att särskild postadress används i folkbokföringen i kombination med att c/o i de fall det behövs (till exempel kan c/o-adress behövas om huvudmannens namn inte står på dörren). Läs denna text med flera i kunskapsbanken www.rfs.se/kunskapsbank
minna
19 jan 2017 08:22

"observera att om c/o-adress är registrerad går det inte att beställa en eftersändning vid byte av huvudmannens adress"???

Ska jag tolka det som att om HM har särskild postadress, och sedan flyttar, så kan hn inte få eftersändning från gamla folkbokföringsadressen till den nya?
Ronnie
31 jan 2017 21:09

Om det finns en särskild postadress så kommer den att gå före en adressändring. Den post som går till den gode mannen kommer att fortsätta gå till den gode mannen även om huvudmannen flyttar och man ändrar adressen.
Linda Fröström
01 feb 2017 11:39

Jag skriver ut adressetiketter och klistrar över adressen, men behåller namnet, på post som gått fel. Det fungerar snabbt, smidigt och effektivt. Så här:
EFTERSÄNDES
Abel Besson
Smågatan 2
123 45 Storstad

Det är viktigt att man inte klistrar över huvudmannens namn utan enbart adressen
Tommy Ekman
01 feb 2017 15:51