RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringens förbättringsförslag

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

I början av maj fattade regeringen beslut om tre åtgärder för att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare.

Regeringen kommer också tillsätta en utredning med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.

Läs mer om förslagen här: www.rfs.se/regeringsforslag-godman2018

Diskutera och kommentera gärna förslagen här!

minna
30 maj 2018 13:36