I strålkastarljuset - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

I strålkastarljuset

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

Med kvällens Uppdrag granskning hamnar vi återigen i rampljuset. Min spontana känsla efter programmet är, att det var förhållandevis balanserat. Det var inte bara "uthängning" av "försumlig god man". Det framhölls flera gånger att godmanskåren generellt gör ett gott arbete. Programmet borde kunna bli ett bra underlag för diskussion i förenings- och utbildningssammanhang. Det väckte viktiga tankar om relationen till våra huvudmän och deras anhöriga. Gör vi oss omedvetet skyldiga till missriktad och kanske rent av kränkande omsorg ibland? Huvudmän delar kanske inte alltid vår uppfattning om vad som är "ett gott liv" för dem? Och hur skall överförmyndaren kunna utöva tillsyn över det ofta subtila arbetet med att sörja för person?
När det gäller den ekonomiska förvaltningen kan jag tänka mig ett mer professionellt system med regelrätt bokföring och verifikationskrav, huvudsakligen för att undanröja varje misstanke om oegentligheter. Men det får ju inte heller bli avskräckande svårt. Kanske en obligatorisk kurs i kommunal regi för tillträdande ställföreträdare?
Nu får vi hoppas att programmet triggar till många bra debatter och nya idéer inom kåren.
bolevinson
26 feb 2014 23:21