RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Betänkande om gode män och förvaltare

Här tipsar RFS om nyheter inom godmansområdet. Det kan handla om lagändringar, rättsfall med mera. Här kan ni också tipsa varandra om intressanta nyheter för ställföreträdare!

Nu är den statliga utredningen Vissa frågor om gode män och förvaltare klar (SOU 2013:27). Betänkandet kan laddas ner på www.regeringen.se
minna
22 maj 2013 14:39

Har ni läst utredningen? Vad tycker ni om förslagen?
minna
30 maj 2013 09:50

Det går inte att komma in på regeringens sida. Jag har försökt ett flertal gånger.
Ebba K
03 jun 2013 10:20

Jag kan komma in på sidan utan problem. Här är en länk: http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/215927

Jag tycker att förslagen är bra, särskilt att man ska kunna bli entledigad lättare.
Sofia P
03 jun 2013 14:22

Tack för hjälpen, nu kommer jag också in på sidan.
Ebba K
03 jun 2013 22:04

Förslaget om lättnader vid entledigande är väl berättigat. Åtagandet är frivilligt och halvt ideellt och upphörandet borde präglas av samma anda. Dagens strikta regler för entledigande är alltför bindande i synnerhet för dem som måste avveckla flera uppdrag och de kan också försvåra rekryteringen av nya gode män. Självklart skall man inte kunna överge ett uppdrag hur lättvindigt som helst men kontinuiteten för huvudmannen borde kunna lösas genom myndighetsansvar i stället, så att t ex överförmyndarkansli eller socialtjänt temporärt övertar uppgiften, tills ny företrädare utsetts.

För ett ideellt samhällsarbete som godmanskap borde det allmänna svara för försäkringar som är motiverade av uppdragets art. Visserligen är ställföreträdarskapet ett uppdrag från huvudmannen men det kan knappast jämföras med normalt konsultarbete, där full lön utgår och konsulten försäkrar sig själv. Med hänsyn till huvudmannens intressen är det också viktigt, att alla ställföreträdare blir försäkrade, vilket tydligen inte är fallet f n.

Sluträkning efter ställföreträdares dödsfall bör förstås upprättas av den som har erfarenhet av sådant arbete, dvs överförmyndaren eller särskild förordnad god man. För dessa är det ett enkelt åtagande medan det för många dödsbon kan bli en besvärlig komplikation. De skäl som anförs mot detta enkla förfarande verkar tämligen byråkratiska, särskilt som det rör sig om ett litet antal fall.

Överförmyndares uppgift att medverka med utredning och förslag till ställföreträdare verkar mycket rimlig. I detta skede behövs regelmässtigt en utredningsinsats, som ett överförmyndarkansli klarar bättre än tingsrätten. Det ger bättre möjlighet att aktivt söka efter ”rätt man på rätt plats”. Kanske borde det finnas en modifikation för de fall, där huvudman eller annan initiativtagare redan avtalat med en tilltänkt ställföreträdare.
bolevinson
13 jun 2013 12:44