RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skrifterna klara!

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara! Vi hoppas på att få dem från tryck imorgon, men redan nu går de att ladda ner och beställa här: http://www.rfs.se/bestall-minratt
Vore jättekul att få respons på innehållet och tankar kring hur ni kan använda skrifterna - tillsammans med barnet eller med andra aktörer!
Mvh Minna, kommunikatör
minna
28 maj 2018 16:00

Innehållet i materialet är förmodlkgen nästan allt en ny (eller varför inte en "gammal") god man till ensamkommande behöver. Skriften till barnen är på svenska men den är tydlig, enkel och en fantastisk skrift att tillsammans med barn och tolk gå igenom, inte bara en utan flera gånger under resan till beslut. Dessa skrifter är också bra att resonera om och dela med sig av till de olika boendena och andra aktörer kring barnet. Helt enkelt ett bra material. Tack!

Ingrid
19 jun 2018 11:13

Hej Ingrid!

Stort tack för dina positiva kommentarer!
Skrifterna är tänka att användas på precis det sätt du beskriver, som en utgångspunkt för god man (och förstås även andra aktörer) och barnet att gå igenom uppdraget tillsammans.

Skriften: Vad ska en god man hjälpa mig? finns nu också översatt till arabiska, dari och tigrinja. Översättningarna finns på RFS hemsida att ladda ner: http://www.rfs.se/bestall-minratt 

Till vår stora glädje har skrifterna fått ett varmt välkomnande och är nu slut i lager. Tryckta material på svenska, arabiska, dari och tigrinja kommer att finnas till hösten!

/Elin, projektledare

elin
06 jul 2018 14:06